🎉 ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพรพิมล ก้อนแก้ว โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 🎉

ภาษาอังกฤษฟิตได้ด้วยเกม 🎯

จากงานวิจัยในประเทศตุรกีพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก ควรมีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็ก จะได้รับประสบการณ์ทั้งเรื่องของภาษาและการนำไปใช้ ด้วยรูปแบบของเกมที่เป็นการแข่งขันและสนุกสนาน เมื่อผู้เล่นสามารถผ่านด่านแรกไปได้ ด่านต่อไปก็จะค่อย ยากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องมีความพยายามและความตั้งใจมากขึ้นเพื่อการเป็นผู้ชนะ สิ่งนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้รู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้น เมื่อเด็ก ได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกม ธรรมชาติของเกมจะทำให้รู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้และพยายามเอาชนะความยากของภาษาโดยที่ไม่รู้สึกถึงความลำบากหรือน่าเบื่อแต่อย่างใด

อีกหนึ่งข้อดี การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมทำให้เด็ก ไม่กลัวการทำผิดพลาด เพราะเกมมีความสนุกสนาน ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หากทำผิดไปก็สามารถลองทำใหม่ได้อีกครั้ง ต่างจากการเรียนในห้องเรียน เมื่อทำผิดพลาดอาจได้รับคำตำหนิหรือบทลงโทษจากคุณครู ดังนั้นความกดดันและความตึงเครียดจึงมีมากกว่า ด้วยเหตุนี้เอง เด็ก จึงสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมด้วยความสุข สนุกสนาน อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจ เพราะไม่ต้องกลัวการทำผิดหรือการถูกลงโทษอีกต่อไป เมื่อการเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกเพลิดเพลิน ผลลัพธ์จากการเรียนก็จะดีขึ้นอย่างไม่ต้องคาดเดา


🎰 Games 🤖